เมนูสินค้า   คลิ๊ก
MAIN MENU
Arrow
Arrow
Slider
null
null

FC BESTKEYWORDPRO

>>> เข้า โหมด การเลือก ตั้ง <<<

มาดูนโยบาย พรรคการเมือง ภูมิใจไทย โดย พรรคภูมิใจไทย ได้แถลงนโยบาย 9 ข้อ ภายใต้แนวคิดพูดแล้วทำ ประกอบด้วย…

1. น้ำมีเงิน สร้างทางน้ำเข้าไร่นาเกษตรกร

2. สร้างศูนย์ฝึกนักกีฬาอาชีพสู้แล้วรวย

3. เงินสะพัดในท้องที่กองทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดละ 1,000,000 บาทต่อปี

4. ชีวิตดีมีงานทำ กองทุนจ้างงาน 1,000,000 ตำแหน่ง

5. ปลูกแล้วไม่เป็นหนี้ กองทุนประกันราคาสินค้าเกษตร ข้าวเปลือกตันละ 20,000 บาท

6. ลดภาษีมูลค่าเพิ่มลงร้อยละ 2 ให้ของถูกลง

7. ตู้เอทีเอ็มไร่นาเกษตรกร

8. ทำดีมีรายได้ กองทุนสวัสดิการผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

9. สร้างที่ทำกิน-ที่ค้าขาย 1,000,000

—–น่าสนใจ—–

Home 01
Home 01
Home 01
Home 01