ตรวจสอบสถานะสินค้า

ขนส่ง Kerry Express
1. ไปที่  https://th.kerryexpress.com/th/track/?track=
2. ใส่หมายเลขที่ได้รับ เช่น  XXXXXXX
3. กด Track เพื่อทำการค้นหา

ขนส่ง Nim Express
1. ไปที่  https://www.nimexpress.com/web/p/tracking
2. ใส่หมายเลขที่ได้รับ เช่น  XXXXXXX
3. กด Track เพื่อทำการค้นหา

EMS  Thai Post
1. ไปที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
2. ใส่หมายเลขที่ได้รับ เช่น  XXXXXXX
3. เลื่อนล็อค  เพื่อทำการค้นหา